Opleiding voor professionals door professionalsOp 12 juni 2009 is de Stichting Vasculair Onderwijs opgericht. De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie. Zij organiseert een aantal opleidingen op het gebied van de vasculaire pathologie, namelijk vasculaire specialisatie, flebologie en veneuze duplexdagen. Deze opleidingen worden zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.

Binnen de zorg is er tot op heden geen opleiding die zich richt op de vasculaire pathologie. Uit een enquête onder professionals die zich dagelijks bezighouden met de vasculaire pathologie, blijkt dat er een enorme behoefte is aan adequate scholing op dit terrein. Vanuit de behoefte om dit gat te dichten, is de Stichting Vasculair Onderwijs opgericht.

Stichting Vasculair Onderwijs richt zich daarbij op een brede doelgroep. De doelgroep omvat Nederlandse vaatchirurgen, dermatologen, vaatlaboranten, radiodiagnostisch laboranten, nurse practitioners, verpleegkundig specialisten en physician assistants die werken met patiënten met vasculaire pathologie en zich hierin willen scholen.

Grondlegger van de Stichting Vasculair Onderwijs is prof. dr. C.H.A. Wittens, hoogleraar Veneuze Chirurgie, werkzaam in het MUMC en DC Klinieken Slotervaart ziekenhuis Amsterdam. Zowel prof. dr. Wittens als dr. W.B. van Gent, vaatchirurg in Flebologisch Centrum Grave en DC Klinieken Slotervaart ziekenhuis Amsterdam, zijn vakinhoudelijk adviseurs voor de opleidingen die de Stichting Vasculair Onderwijs organiseert. De logistieke en didactische verantwoordelijkheden met betrekking tot de opleidingen zijn in handen van Cora Hazelzet en Jolanda van der Zwan. Zij hebben jarenlange ervaring in het opzetten van professionele opleidingen en seminars, en verzorgen ook curricula voor medisch universitaire opleidingen.

De Stichting Vasculair Onderwijs is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland CPION.