• Vragen? Mail ons info@vaatopleiding.nl

Voor en door professionals

In 2009 is de Stichting Vasculair Onderwijs opgericht. De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de opleiding Vasculaire Specialisatie. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.

Stichting Vasculair Onderwijs richt zich op een brede doelgroep. De opleiding Vasculaire Specialisatie is ontwikkeld voor vaatlaboranten, radiodiagnostisch laboranten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, physician assistants en OK assistenten. Een ieder die werkt met de patiënt met vasculaire pathologie en zich wil scholen, is van harte welkom.

Cora Hazelzet en Jolanda van der Zwan hebben van 2009-2023 jaarlijks één of meerdere cursussen gecoördineerd en daarbij meer dan 250 cursisten bijgestaan in het behalen van het certificaat. In 2023 hebben zij afscheid genomen van het bestuur en het stokje overgedragen aan initiatiefnemer van de opleiding Em. prof. dr. Cees H.A. Wittens en dr. Wijnand B. van Gent. Zij zijn logistiek, didactisch en vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de opleiding Vasculaire Specialisatie. 

De Stichting Vasculair Onderwijs is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland CPION.

Tevens voldoet de Stichting aan de privacyregels die gelden vanuit de AVG. U kunt onze privacy verklaring hier downloaden.

 

Correspondentieadres

Stichting Vasculair Onderwijs

  • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
  • info@vaatopleiding.nl

Over Vaatopleiding

De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de opleiding Vasculaire Specialisatie. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.