• Vragen? Bel ons (+31)6 434 283 92

Voor en door professionals

In 2009 is de Stichting Vasculair Onderwijs opgericht. De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de opleiding Vasculaire Specialisatie. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.

Stichting Vasculair Onderwijs richt zich op een brede doelgroep. De opleiding Vasculaire Specialisatie is ontwikkeld voor vaatlaboranten, radiodiagnostisch laboranten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, physician assistants en OK assistenten. Een ieder die werkt met de patiënt met vasculaire pathologie en zich wil scholen, is van harte welkom.

Grondlegger van de Stichting Vasculair Onderwijs is prof. dr. Cees H.A. Wittens. Samen met dr. Wijnand B. van Gent is hij vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de opleidingen en cursussen die door Stichting Vasculair Onderwijs worden georganiseerd. De logistieke en didactische verantwoordelijkheden zijn in handen van Cora Hazelzet en Jolanda van der Zwan. Zij hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van professionele medische opleidingen, seminars en curricula voor medisch universitaire opleidingen.

De Stichting Vasculair Onderwijs is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland CPION.

Tevens voldoet de Stichting aan de privacyregels die gelden vanuit de AVG. U kunt onze privacy verklaring hier downloaden.

 

Correspondentieadres

Stichting Vasculair Onderwijs

  • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
  • 06 434 283 92 / 06 431 508 43
  • info@vaatopleiding.nl

Over Vaatopleiding

De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de opleiding Vasculaire Specialisatie. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.