• Vragen? Mail ons info@vaatopleiding.nl

Algemene voorwaarden

VASCULAIRE SPECIALISATIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemene voorwaarden
  1. Stichting Vasculair Onderwijs behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
  2. Stichting Vasculair Onderwijs informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld binnen 4 weken volledig gerestitueerd.
 2. Betalingsvoorwaarden
  1. Het lesgeld dient 4 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
  2. Per inschrijving wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Annuleringsvoorwaarden
  1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 14 dagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
  2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden.
  3. In geval van annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Vasculair Onderwijs.
  4. In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Vasculair Onderwijs.
  5. Bij annulering zijn wij genoodzaakt € 200,- administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Tussentijdse opzegging
  1. Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.
 5. Auteursrechten
  1. Het auteursrecht dat verband houdt met de opleiding blijft eigendom van de Stichting Vasculair Onderwijs.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het opleidingsmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.
 6. Geheimhouding
  1. Stichting Vasculair Onderwijs zal altijd vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die ons ten gehore komen. Zie ook onze privacyverklaring op de website. 
 7.  Klachten
  1. Indien u een klacht heeft, kunt u een bericht sturen naar het bestuur van de Stichting Vasculair Onderwijs. U kunt uw klacht mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via post naar Stichting Vasculair Onderwijs, Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek.
  2. De cursist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
  3. De klacht wordt binnen 4 weken door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoord.
  4. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal aan de cursist kenbaar gemaakt worden, binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
  5. Indien de klacht niet naar tevredenheid is beantwoord, kunt u uw bezwaar richten aan drs. O.R.M. Wikkeling, vaatchirurg, Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, extern onafhankelijke, Stichting Vasculair Onderwijs, Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek. U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Het advies van drs. Wikkeling is bindend.
  6. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en het bestuur aan hun geheimhoudingsplicht voldoen.
  7. Na afhandeling van de klacht wordt de klacht met bijbehorende stukken 1 jaar gearchiveerd bij de Stichting Vasculair Onderwijs.

Correspondentieadres

Stichting Vasculair Onderwijs

 • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
 • info@vaatopleiding.nl

Over Vaatopleiding

De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van de vasculaire pathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de opleiding Vasculaire Specialisatie. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.